Fiskare vill se färre storskarvar

Fritidsfiskarna i Båven vill se en utökad skyddsjakt på storskarv och föreslår länsstyrelsen att skarvbeståndet i Sörmland halveras.