Nu flyttar de ut från Stockholm

 Flyttlassen går från stan, nu måste integrationen fungera.Det är såklart inte hela sanningen, men som det gamla uttrycket ”Lögn, förbannad lögn och statistik” säger så går det att med statistik förklara saker som vi anar att det är. I den vetenskapliga världen så tar man det här ett steg längre och lägger till ordet evidens som förklaring till varför det ena eller det andra är sanning.
SCB släppte i dagarna svensk flyttstatistik för det gångna året. 2020 statistiken visar att det under pandemin sker en förändring av val av bostadsort. Stockholmsstad som stadigt vuxit har 2020 en minskande befolkning! De enkla förklaringarna är att många valt att flytta utåt från staden där man får mer bostadsyta för pengarna och en miljö där det är enklare att hålla smittskyddsavstånd till andra människor. Är det en trend som kommer att hålla i sig? Är pandemin vägskälet där arbetet istället för att vara på kontoret flyttar in i hemmet eller i vart fall mycket närmare än tidigare?
Såklart är det inte alla som har jobb som kan utföras på distans till 100 procent, men för en tredjedel var det enligt statistik som gjorde det under 2020. En tredjedel av den arbetsföra befolkningen har jobb som kan utföras helt eller delvis på distans. Vilken möjlighet för alla dem.Jag som under många år följt en serie på BBC som heter ”Escape to the country” har anat att trenden att flytta från storstan (London) för att leva ett lugnare liv med egna djur, vara med i en lokal förening och ha samvaro på den lokala puben också skulle bli en trend i Sverige. Nu verkar den vara här, åter igen om man ska tro på statistiken.Sörmland, vi behöver skynda på att förbereda oss på att bli flera, stadsborna flyttar ut.
Då gäller det att det finns platser att bygga bostäder på. Det måste finnas infrastruktur som fungerar, vägar, bredband, elförsörjning, dricksvatten, tillgänglig vardagsservice, bra skolor och kollektivtrafik. Välkomna dina nya grannar och prata med dem om hur livet fungerar på din ort. Tipsa om föreningar att aktivera sig i. Dela med dig av bra platser i naturen där man kan tillbringa sin fritid. Berätta också om hur viktigt det är att respektera att skogen och marken ägs och drivs av någon som har det som sin försörjning. Det är så integration blir till på riktigt.
Det får inte finnas oro om att platsen jag flyttar till inom kort ska fyllas med ledningsgator, omfattas av ett utökat strandskydd eller för den delen väg- eller järnvägsutbyggnad. Det borde kunna bevisas med statistik eller till och med finnas evidens för att det finns behov av långsiktig samhällsplanering som inte stannar vid kommunens översiktsplan.
Det är inte en lögn att vi blir fler i Sörmland även om man ibland kan vara skeptisk till statistik. Det finns evidens på det. Bara på min enskilda väg har befolkningen ökat med 100 procent, vi har gått från ett fast hushåll till två. Integrationen är påbörjad, vi har druckit kaffe och pratat. Delvis på engelska men mest på svenska men jag har också försökt förstå något av deras holländska.