Lömskt att skönmåla alkohol som jobbskapande

Vid nyårstid utgår från flera politiska partier ett påbud om att man ska inskriva sig som partimedlem. Bland dem vill Centerpartiet framstå som det parti som bäst gynnar landsbygdens utveckling. I julaftonsnumret av Sörmlandsbygden finns ett debattinlägg med den tvetydiga rubriken: Gårdförsäljning av alkohol skapar fler jobb, där man lömskt försöker skönmåla förekomsten av alkoholförtäringen i vårt land och fegt undviker att nämna något om dess katastrofala följdverkningar.
Inom en sund samhällsutveckling utgör all alkoholframställning för mänsklig konsumtion destruktiv handling. Den alltför stora alkoholkonsumtionen som så länge förekommit i Sverige och under många generationer vållat smärtsamt lidande och misär bland landets befolkning, har ingenting med utvecklande kultur (odling, förädling, bildning) att göra.
Beteendet kring det pågående bruket av alkohol utgör istället en kult. En besinningslös dyrkan av en försåtlig beroendeframkallande och omdömesnedsättande skadlig drog, som ofta leder till missbruk och dårskap.
Alkoholkulten utgör en inkörsport till missbruk även av andra droger med påföljder som kriminell gängbildning där utpressning, våldshandlingar och vapenbruk förekommer. Kostnaderna för drogkultens skadeverkningar är det många samhällsaktörer som får stå för: ordningsmakt, rättsväsende, räddningtjänst, barnomsorg, åldringsvård, skola, kyrkan, sjukvården, ideella organisationer med flera.Så visst stämmer rubriken att gårdsförsäljning skapar fler jobb.
Nog borde väl även Centerpartiet gynnas av att förespråka ett ansvarsfullare och värdigare samarbetsklimat än de avarter av umgängesformer som baseras på alkoholförtäring.I dag är det inte realistiskt att återgå till de usla förhållanden som rådde i landet under Baggböleriets och den olagliga hembränningens tidsepok. Nu när det finns så många goda idéer att verkställa bör vi hjälpas åt att skapa en alkoholfri, attraktiv kulturmiljö på landsbygden.