Oklart kring Ostlänken i väntan på nya beslut

Planeringsarbetet för Ostlänken pågår med oförminskad kraft - trots att det saknas medel att bygga enligt gällande plan. Och i slutet av februari kommer en…