Ringmärker fåglar – i Björns trädgård

I över femtio år har Ulf Widemo hållit koll på trädgårdens fåglar. I början såg han det tiotal domherrar som brukade besöka hans matning som…