Utställningar på blblioteken skildrar pandemins påverkan

Flera bibliotek i länet har samlat in berättelser från livet under coronapandemin. Nu finns flera aktuella utställningar på temat. Och fortsättning följer.

Spalt 1:1

Spalt 1:1 Mobil