Julita gårds trädgårdar fortsatt öppna för besök

Replik till Ingalill Fredrikssons ledare ”Olyckligt att stänga Julita gård för besök” 18/11 2020

Ingalill Fredriksson skriver i sin ledare i 18/11 att Stiftelsen Nordiska museet kanske stänger ned besöksverksamheten på Julita gård för gott. Lyckligtvis är det inte så, Julita gårds park och trädgårdar är tillgängliga för besök, nu och under 2021. Förhoppningsvis har vi även ytterligare något mer att erbjuda till sommarsäsongen än vad vi vet idag. Vi har alltså goda förhoppningar om att även nästa år kunna välkomna runt 10 000 besökare till vår vackra parkmiljö. Det som tillfälligt pausas är framför allt visningar inomhus och evenemang i egen regi, vilket är en logisk följd av de restriktioner som lamslår hela kultursektorn och som många av oss spår kommer prägla även nästa år. Men vi lägger inte ner för gott.

Vi är tyvärr många inom kultursektorn som är påverkade av den pågående pandemins negativa effekter på ekonomin. För Stiftelsen Nordiska museets del drabbas vi av ett stort intäktsbortfall i och med stängningen av Nordiska museet på Djurgården. Detta bortfall, i kombination med att stiftelsen de närmaste åren inte heller får uppräkning för pris- och löneutveckling från regeringen, gör att vi de närmaste åren har ett kraftigt minskat budgetutrymme. Tyvärr påverkar det alla delar av Stiftelsens verksamhet, inklusive Julita gård, och därför är vi tvungna att pausa delar av vår verksamhet och hitta andra lösningar inför framtiden.

Vår ståndpunkt är att Julita gård är angelägen som bevarad unik kulturhistorisk miljö och – precis som Ingalill Fredriksson skriver – ett viktigt sörmländskt besöksmål. Efter årsskiftet har verksamheten på Julita därför fokus på omhändertagande av Julita gårds unika kulturhistoriska miljö och blicken riktad mot en tid efter pandemin. Det innebär att vi fortsätter det viktiga arbetet med underhåll och drift av fastigheter, trädgård och park. Julita gårds vackra park och trädgårdar kommer fortsatt vara tillgängliga för hemester och besök året runt. Vi arbetar även långsiktigt för att förbättra besöksupplevelsen på ett ekonomiskt hållbart sätt på stiftelsens samtliga anläggningar, inklusive Julita gård. Vi välkomnar också nya samarbeten och extern finansiering. Vår ambition är att kunna välkomna till inomhusvisningar och ordinarie publik verksamhet igen så snart vi kan och sviterna av coronapandemin har lagt sig.Till dess välkomnar vi besökare i Julita gårds vackra park och trädgårdar för hemester och besök året runt.