Intresset för att göra antikroppstester väntas öka

Medan allt fler testar sig för pågående coronainfektion är intresset för antikroppstester inte lika stort. Men intresset väntas öka.