Att uppfostra nationen via barnen

Sällan har jag varit så tacksam mot statsministern. Och sällan har väl Stefan Löfven varit så tydlig: inget spökande eller