Kommunjuristen lämnade Flensbornas klagomål till IP Only. Foto: Mostphotos

Kommunen överlämnade en rad klagomål till IP Only

Efter att många uttryckt skarp kritik och klagat på fiber­grävandet i Flens kommun har kommunens jurist Niklas Witt träffat representanter för IP Only.

– Jag har fått en hel del synpunkter och klagomål från medborgare och fastighetsägare som jag tagit upp med IP Only, säger Niklas Witt.

Det handlar om allt från avgrävda elkablar, söndergrävda täckdikningar, avgrävda telekablar, icke återställd mark, avgrävda vattenledningar, nerkört staket, söndergrävd väg till dem som faktiskt inte fått någon uppkoppling överhuvudtaget trots att de har ett avtal.

– Allt vi fått in har jag lämnat över. Jag uppfattade det som att IP-Onlys representanter tog allvarligt på kritiken, säger Niklas Witt.

Han säger att det verkar som om företaget tog på sig lite för mycket, lite för fort.

– De borde ha bättre överblick över sin organisation. Det drabbar många. För kommunens del har vi i vissa delar samverkansavtal om samförläggning som inte har funkat, säger han.

Han säger att kommunen inte kan utöva någon påtryckning men att de kommer att följa upp klagomålen.

– Kommer det mer pengar till bredband är det bästa att ha nöjda­ kunder och uppdragsgivare.

Spalt 1:1

Spalt 1:1 Mobil

Utökad bergtäkt vid Låttra ska prövas en gång till

Mark- och Miljööverdomstolen har beslutat att bergtäkten i Låttra utanför Vingåker får prövningstillstånd. Det innebär att ärendet ska prövas igen.

Årets pandemisäkrade bokrea lockar färre till butikerna

Färre besökare och många förbeställningar av böcker präglar årets coronasäkrade bokrea på Akademibokhandeln i Tuna Park.

Fler anmälde vårdskador i fjol

I hela landet minskade anmälningarna om vårdskador förra året. Men Sörmland gick emot strömmen.

Mer pengar till skyddad natur – fler nya reservat

I år höjs anslagen som ska gå till arbetet med värdefull natur. Länstyrelsen får mer pengar för att ta hand om de naturreservat som redan finns och planerar dessutom att bilda fem till. Åsbymon utanför Eskilstuna är Sörmlands nyaste naturreservat.

Mette vill lära fler att hantera kniv och yxa

I spåren av pandemin har många slöjdkurser ställts in men trots det fortsätter intresset för hantverk vara stort. Mette Handler är en av Sörmlands slöjdare och hon hoppas att fler ska få upp ögonen för det lustfyllda i att skapa något med händerna.