Rivstart för Sörmland

Nu är det dags att förbereda för en rivstart av Sörmland efter Corona. Smittskyddsmässigt är vi inte riktigt där än. Skolorna har precis startat och många har återgått till arbetet efter semestern. Ingen vet riktigt om smittan kommer att ta fart igen i väntan på ett kommande vaccin.
Men oavsett detta, så måste samhället komma igång igen. Annie Lööf gav i sitt återkomsttal Centerpartiets svar på vad som behövs för en rivstart för Sverige.
Det är jättebra med satsningar på företagen, för att fler ska ha ett arbete och kunna bidra med skatteintäkter till det gemensamma i samhället. Utan företag stannar Sörmland och Sverige.Men vi behöver också satsningar på infrastrukturen. Sörmland behöver bli ”rundare” för att göra det enklare att pendla i alla riktningar och göra arbetsmarknaden större. Hittills har de stora motorvägarna i norr och söder prioriterats, mittlinjen från Vingåker till Gnesta nästintill glömts bort och vägnätet i nord-sydlig riktning lämnar mycket i övrigt att önska i varje sträckning. Det kommer inte att gå att lösa i ett trollslag, eftersom vägplaner tar tid att genomföra.
Snabbare bör det dock gå att fixa till bredbandsinfrastrukturen. Inte minst vårt Coronaår har visat hur viktigt goda och fasta förbindelser är. Den som kunnat jobba hemifrån har behövt fiber för att kunna vara med på videomöten för att få arbetsdagen att fungera. De som frivilligt eller ofrivilligt satts i karantän har behövt fungerande dataförbindelse för att beställa medicin och mat. Inte minst för de sociala kontakterna har nätet varit nödvändigt.
Därför är det så viktigt att öka tillgången. Goda uppkopplingsmöjligheter är centrala för att samhället ska fungera på ett acceptabelt sätt. Sörmland har drabbats av tvärstoppet av utbyggnaden, som orsakades av Jordbruksverkets prioritering. Det finns alltså planer att sätta i verket. De miljarder som Centerpartiet föreslår, sex miljarder fördelade på tre år, skulle kunna göra snabb och verklig nytta i Sörmland.
Post- och telestyrelsen har pekat på att nio miljarder krävs fram till 2025 för att 95 procent av alla hushåll och företag ska ha tillgång till snabbt bredband. Centerpartiets satsning är en god bit på väg och är därför ett bra bud i pågående budgetförhandlingar.

Ingalill Fredriksson (C)