Markägare tagit fram egen undersökning

Markägare längs den planerade kraftledningsgatan mellan Flen och Oxelösund har beställt en egen teknisk utredning om kraftledningen.

Spalt 1:1

Spalt 1:1 Mobil