Hela landet ska leva. Eller?

Det ska vara möjligt att bo, leva och verka i hela vårt avlånga land. Detta är en vision nästan alla politiker ställer sig bakom, oavsett vilken del av det politiska spektrumet uttalandet kommer ifrån.

Så vad krävs då för att detta ska vara möjligt? Arbetstillfällen? Ja, landsbygden har ju i och för sig generellt sett haft en sämre jobbtillväxt jämfört med våra mer tätbefolkade regioner sedan mitten på 2000-talet. Samtidigt sker en kompetensflykt, när de mindre orternas ungdomar flyttar till storstäderna för att ta vara på bättre möjligheter till studier, jobb och självförverkligande. I själva verket har detta ofta lett till att arbetsgivare på landsbygden trots allt haft svårt att få tag i lämplig arbetskraft.Det kanske krävs tätare och mer lokalt förankrade samhällstjänster? Kanske det, jag tror nog att flertalet läsare insett att myndigheter, postkontor och vårdcentraler blir allt färre och allt mer centraliserade på ett fåtal orter.

Avstånden mellan hemmet, jobbet och fritidsaktiviteter har blivit allt längre i takt med besparingar och effektiviseringar, den ena värre än den andra. Då kanske det krävs billigare och mer effektiva färdmedel?

De allra flesta boende utanför tätorter och städer är beroende av bilen i sitt dagliga liv, än mer när avstånden till jobb och tjänster ser ut att öka för varje ny regering som kommer och går. Isabella Lövins piska och morot i all ära, men om piskan innebär att bensinskatten når ny rekordnivå för varje ny budget som presenteras, och moroten innebär ännu en satsning på elbilar utan någon laddningsinfrastruktur och utbyggd kollektivtrafik för storstäderna, så kanske det är dags att tänka om.

Det är svårt att veta vad som egentligen krävs för att det ska vara möjligt att bo, leva och verka i hela landet. Det enda vi kan säga med säkerhet är att sanningen ofta är en kombination av många olika faktorer, och troligtvis så även i detta fall. För vissa så kanske avsaknaden av fiber är det som gör att man väljer bort den mindre orten, för vissa kanske avsaknaden av jobb och möjligheter i livet avgör, det är svårt att veta.

Det enda jag vet är att jag inte vill se ett Sverige som bara består av Stockholm, Göteborg och Malmö, utan ett Sverige där du har samma möjlighet till utbildning, service och jobb oavsett vart du kommer ifrån och vart du befinner dig nu.