Lyckligt lottade med naturen inpå knuten

Sommaren är kort, brukar det ju heta. Tills synes och höres allra mest från våra barn och ungdomar runt om i landet. Kanske blir det dock ändring på detta denna sommar, en sommar som ser ut att präglas av uteblivna sommarjobb, studentfiranden, utlandssemestrar och mycket, mycket annat.
I mars, när jag tog över ordförandeskapet för CUF Sörmland, fanns det inte en tanke på att jag skulle sitta här, någon kilometer utanför Eskilstuna och skriva dessa ord. Jag såg framför mig en solig dag med plugget på högskolans campus i Stockholm, tentorna färdigskrivna och dagen fri att spendera på Solvallas travbana, för att äntligen kunna se Elitloppet på plats för första gången.
Som vi alla vet så blev det inte riktigt så. Istället åkte jag, precis som tusentals andra studenter och elever på att ha de två sista månadernas undervisning på distans. För vissa, med bra uppkoppling och arbetsmiljö har detta fungerat utmärkt. Både gymnasierna och högskolorna har lyckats med omställningen och lärarna försöker sitt allra yttersta för att planeringen ska gå ihop.
Det finns dock vissa andra, som ofta blir bortglömda i kriser som denna. Det är de ungdomar som inte har denna lugna studiemiljö hemma. De som har mindre väl fungerande familjerelationer, eller de som inte har datorer. De är dessa som också kommer ha det jobbigast efter att rektorerna hållit sina tal och ungdomarna går hem för terminen.
Nåväl, det finns värre öden än att sitta hemma, här där man har gångavstånd till både bibliotek, vänner, sporthallar och gym, även om det sistnämnda inte är fullt lika attraktivt med viruset i luften. Samtidigt får detta en själv att inse hur pass lyckligt lottade vi sörmlandsbor är. En joggingtur på morgonen i denna miljö, med rådjuren vandrandes längs åkrarna, hästarna på bete och med skogens alla ljud och lukter är en upplevelse som inte kan återskapas i Stockholms betongfyllda förorter och så kallade “grönområden”.
I år kommer sommaren för många av oss att föra med sig ledighet, värme och kanske även någon mindre resa inom landets gränser. Vi kommer att sitta på våra verandor med utkik över åkrar och natur, och tycka att situationen trots allt är ganska okej, ganska uthärdligt för de allra flesta. Men vi får inte glömma dem som alltid drabbas hårdast i kristider. Vi får inte glömma hur lång sommaren egentligen är.

William Larsson
Distriktsordförande CUF Södermanland

Spalt 1:1

Spalt 1:1 Mobil

Pensionerna måste höjas för vissa grupper

I början av 1990 talet skapades dagens pensionssystem. Den lön du får som anställd eller tar ut som företagare bidrar till den pension du får. Det innebär också att varje generation betalar för sin egen pension och det snillrika i systemet är att det ligger vid sidan om statsbudgeten. Det gör att det inte går att ta av pensionerna vid dåliga tider för att finansiera något annat. Pensionen blir också nära kopplad till att det är uttagen lön och därför prioriteras arbetslinjen.
Jag anser att principen för pensionssystemet är bra och ger en tydlighet eftersom jag redan som 30-åring kan se hur min pension blir om jag fortsätter arbeta deltid eller med den lön jag har idag. Enligt undersökningar så är de flesta pensionärer nöjda med sin pensionsnivå, men det finns de med små marginaler och i debatten framkommer det att vi behöver höja pensionen för dem. Men vilka är de och på vilket sätt kan vi höja just de pensionerna? Det är viktigt att vi landar i det för att veta vilka åtgärder vi ska göra.
Det finns grupper med låga pensioner som enbart har gårdagens ATP system och det finns de som varit egenföretagare hela livet och inte tagit ut lön utan återinvesterat i företaget. Beroende på grupp behöver vi göra olika åtgärder. Det är ju arbetslinjen som är poängen i systemet.Dock finns det två saker som kommer att påverka nivåerna för många blivande pensionärer och som bygger på egna val och inte påverkas av politiken.
1. Att arbeta längre innan man börjar ta ut sin pension. För varje månad till du arbetar, ju mer pengar sätter du in på ”ditt” pensionskonto och de ska också betalas ut färre månader. Medellivslängden har ökat mer än vad man trodde på 1990-talet så att höja pensionsåldern är en viktig åtgärd. 
2. Att få en mer jämställt ansvarstagande för hem och familj under småbarnsåren.
Summa summarum är att pensionssystemet är komplext. Det är hållbart och tar tid att få genomslag för förändringar. Jag tror inte pensionssystemet mår väl av om vi har budgivning i den politiska debatten om att höja alla pensioner med x kronor, eftersom det mest når den som redan har en medelpension. Men pensionssystemet mår väl av om vi kan samlas om vilka gruppers låga pensioner vill vi åtgärda och att vi sedan gör det med rätt åtgärder.
Tips till alla läsare: Gå in på minpension.se och se på din pensionsprognos. Fundera över hur du kan påverka den om du inte är nöjd med det som står där.

Landsbygd och biologisk mångfald går hand i hand

När hösten nu på riktigt gjort sitt intåg och löven så sakteligen börjar falla från träden, så vet man att det snart är dags för djur-och växtlivet att förbereda sig för vintern. Flyttfåglarna beger sig söderut, en del däggdjur äter sig feta för att gå i ide, och en del andra förbereder sig för att stanna kvar ovan jord genom att byta till sin varma vinterpäls. När vi är ute i våra odlingslandskap, skogar och marker är det viktigt att tänka på att vi inte alltid ser hela bilden.
Ibland kan ju vår svenska natur verka idyllisk. Rådjuren som betar på fälten utanför fönstret en dimmig morgon. Brisen och fågelkvittret som jägaren hör sittandes i sitt torn under jaktsäsongen. Eller kanske den överflöd av svamp och bär som den erfarne lyckas hitta vid säsong. Allt detta är resultat av fungerande ekosystem, ekosystem vars djur- och växtliv har tillräckligt stora och välfungerande levnadsområden. Där skogsägare, jägare, bönder och alla andra involverade tillsammans förvaltar vår gemensamma natur.
De senaste decennierna har vi sett att den biologiska mångfalden i landet minskat kraftigt. Det handlar om allt ifrån minskad variation i skogs- och jordbrukslandskapen och igenväxning av våra öppna vallar och gamla åkermarker, till ohållbart fiske och industriell miljöförstöring. Till detta får tillföras en stor dos av de alltid lika omtalade klimatförändringarna. Dessa är bara några av alla fenomen som på olika sätt drabbar och har drabbat våra ekosystem runt om i landet. Men såklart. Detta är ju bara vad jag säger. För att konkretisera detta så kan det vara bra att reflektera lite för sig själv också.
Har du själv sett något exempel på att växt- och djurlivet har det svårt i ditt närområde? Vad händer med humlorna som surrar på våra ängar, när årstidernas början och slut blir allt mer oförutsägbara och temperaturvariationerna ökar från år till år? Eller vad händer med fåglarnas kvitter hemma i skogen bakom gården, när det visar sig att antal rödlistade arter ökat med 21procent på bara fem år? När vi vistas i skog och mark nu under hösten, och då naturens organismer förbereder sig på vinterns kalla grepp, så är det hög tid att vi reflekterar och kommer ihåg att vi har ett ansvar för naturen, och att det är viktigt för kommande generationer att vi förvaltar detta ansvar på rätt sätt. Annars kanske bilden av de lätt surrande humlorna på våra fält snart kommer vara ett minne blott.

600 motioner i alla upptänkliga olika ämnen

Vilken känsla det ändå är att vara ombud på en partistämma. Att det i mitt fall är Centerpartiet är ingen hemlighet. Jag är helt säker på att samma känsla infinner sig oavsett vilket parti man än valt att engagera sig i, där respektive partis nationella möten är platsen där man debatterar och röstar om ståndpunkter i olika politiska frågor.
En känsla av möjlighet att göra skillnad, ett tillfälle att ställa sig upp och framföra sin åsikt och få den bemött, uppskattad eller nedröstad. Den vägledning det blir för partiledningar är dessutom så mycket mer trovärdig när ombud från hela landet röstat fram förslagen. Det är ändå det som är det fantastiska med vår representativa demokrati.
Det är precis det som Centerpartiet den gånga veckan ägnat fyra dagar åt. Dit alla medlemmar haft möjlighet att skriva motioner i alla upptänkliga ämnen, drygt 600 stycken denna gång. Lite som vanligt med cirka 500 ombud men också ovanlig då stämman skedde via 23 olika så kallade ”hubbar” med studioutrustning. Dokumentation och omröstning digitalt via läsplattor.
Men vad diskuterades och hände det något speciellt? Annie Lööf omvaldes som partiordförande, nästan på dagen 10 år sedan hon valdes första gången. Förslag om att stärka primärvården och ambulans till gles- och landsbygder lades när Annie talade till stämman. Tre politiska program har arbetats fram för att förtydliga Centerpartiets hållning. Ett som handlar om demokrati, där förslagen om att stärka grundlagen, öka domstolarnas oberoende och stärkning av medias skydd mot hat och hot som bas.Ett andra med många förslag för en stark grön ekonomi. Där förslagen om sänkta skatter och kostnader för småföretag, sänkta skatter för dem med låga och medelhöga inkomster tillsammans med förslag om att de plaster vi använder ska innehålla mer återvunnet och biobaserat material. Ett tredje som fokuserade på förslag inom vård och omsorg. Med innehåll om hur vi behöver öka kvalité och likvärdighet genom inriktning för hur många anställda som varje chef ska leda. Men också idéer om en stor förändring om synen på medicinsk information så att den går från att vara verksamhetens till individens.
Som det ska vara på en stämma med Centerpartiet frågor som berör förutsättningarna att leva, verka och bo på landsbygden på dagordningen. Öka jakten på säl och skarv, flytta ut gränsen för industriellt fiske, ny jaktlagsutredning, öka jordbrukets konkurrenskraft och bättre villkor för de gröna näringarna beslutades. Hårdare tag mot djurrättsaktivism ett annat.

Det var ett litet axplock av innehållet på en stämma med Centerpartiet. Fyra dagar med knapptryckningar är nu över och de 14 sörmländska ombuden åker hem fyllda av intryck, kunskap och energi för att fortsätta prata politik med er.

Vi måste tänka om när det gäller skolor

Allt fler små skolor läggs ner när kommuner vill spara pengar eller när kraven för att driva skola blir för stora. Fristående initiativ kan vara räddningen för många småskolor när det offentliga lägger ner.Skolverkets generaldirektör menar att en skola, för att kunna leva upp till dagens lagkrav och ha en budget i balans, sannolikt behöver ha runt 500 elever. Verkligheten i Sverige är att hälften av alla skolor har under 200 elever. Det är bara 7 procent av skolorna som är större än 500 elever, medan det är hela 25% som har 100 eller färre elever. Vi har alltså ett regelverk som inte motsvarar verkligheten.
Vi måste tänka om. Urbant och ruralt. Stadsskolor och landsbygdsskolor, små och stora. Våra skolor ska ha hög kvalité men också se den enskilda elevens behov och förutsättningar. Barn och ungas bästa måste tas hänsyn till över hela dagen, inte bara den tid de är i skolan.
Svensk skola ska utmana normer. Men skolans egna normer ifrågasätts sällan. Iden om stora skolor som det bästa har dominerat skoldebatten och regelutvecklingen länge nu. Men sett över hela landets förutsättningar konstaterar jag att det är många kommuner som inte ens kan bedriva skola om normen ska vara 500 elever. Vi måste se skolsverige som den verklighet det är.
En stor andel av landets skolor har åldersblandade klasser. Men på lärarutbildningarna undervisas det inte i den undervisningsformen. Lärarstudenter måste lära att undervisa klasser där flera årskurser blandas. Staten och samhället ställer stora krav på skolorna. Men det måste bli större flexibilitet så att små skolor får rimliga arbetsvillkor. Exempel på insatser där små skolor behöver kunna anpassa verksamheten är till exempel tillgång till elevhälsa och skolbibliotek, att få dela eller köpa in det via andra, liksom i ämnesbehörighet i bla språkundervisning som med regelförändring skulle gå att erbjuda via distans- eller fjärrundervisning.
Skolan är navet i både stora och små samhällen. För att en liten skola ska kunna växa krävs ett större elevunderlag. För att få ökad inflyttning krävs fler bostäder. Vi måste förändra synen på en skolas existens till att handla om mer än bara barnets dag i skolan och se vikten av att skolan måste få finnas nära barnen där de bor. För att göra det möjligt krävs både ny syn på samhällsbygget och större flexibilitet i regelverket så att det anpassas utifrån så som det ser ut i vårt avlånga skolsverige.
När kartan och verkligheten inte stämmer överens är det verkligheten som måste råda. Det är inte rimligt att sträva efter stora skolor överallt. Det rimliga är att ha ett regelverk som faktiskt är applicerbart och kostnadsmässigt möjligt i de skolor som finns.

Omställning till förnybar energi

2040 är målet att Sörmland och Sverige har gjort en omställning till en helt förnybar energiproduktion. Detta behövs för att vi ska nå klimatmålen i Sverige och världen. Då krävs olika energikällor, både ur sårbarhetsskäl och för att producera elen närmare där den används.Nu pågår projektering av havsbaserad vindkraft i Långgrund utanför Sörmlands kust. Den innehåller bla undersökning av vilken påverkan en byggnation gör på djurlivet, kulturlandskapet och försvaret. Det sker med allt från visuella bilder, chippade fåglar för att se deras rörelser till vilka fiskarter som påverkas av ljud under byggnationen. Resultatet lämnas in i en tillståndsansökan som avgör om vindkraften får byggas.
Fördelarna med havsbaserad vindkraft är att den producerar energi större delen av dygnet och året. På ca 150 meters höjd blåser det i princip alltid och det blåser mer på vintern än sommaren. Vindkraften är därför ett bra komplement till solkraften. Långgrund planeras att producera 15 Twh vilket motsvarar ca 10% av Sveriges totala elförbrukning. Idag förbrukar Sörmland ca 4 Twh.
Vindkraften kommer påverka olika delar i naturen och det är viktigt att vi vet på vilket sätt. Vissa vattendjur kommer påverkas av ljudnivåerna under byggtiden medan andra inte kommer att påverkas alls. Det samma gäller för fågellivet, för vissa fåglar är rovfåglarna ett större hot än vindkraften. Men det handlar också om återvinningen av rotorbladen, där det idag inte finns någon enkel lösning, men ett arbete pågår för att lösa det i framtiden.När energiomställningen sker behövs en bedömning av den totala miljönyttan och en helhetsbedömning där alla lyfter blicken från sin detalj, för att veta vilka anläggningar som ska etableras. Om vi tror att omställningen kan göras utan att påverka varken fåglar, försvaret eller kulturmiljön så måste vi sluta utveckla länet och landet. Det är nämligen inte möjligt. Vi måste våga se vad som ger den största nyttan.
Besluten måste baseras på fakta och inte känslor. Det kräver både miljön och företagen som bidrar till omställningen. Företag som satsar runt 20 miljoner, för att kunna lämna in en tillståndsansökan, måste veta att politiker och myndigheter tar faktabaserade beslut och inte beslut baserade på känslor, eftersom de projekterar utan att veta om de får bygga anläggningen och tjäna pengar.
Omställningen ska göras och vi måste våga väga olika nyttor mot varandra och ta steg framåt. Jag är övertygad om att havsbaserad vindkraft är en väg framåt när all fakta finns på bordet. Jag hoppas att jag ser vindsnurror i horisonten utanför Sörmlands kust 2028 när de beräknas vara i drift.