Sommarjobb gör stor skillnad

Ordet Sommarlov har så stor betydelse för så många på så många olika vis och skäl. Alla har vi en relation till det.Sommarlov är för många förknippat med sommarjobb. Ni vet det där första trevande besöket på arbetsmarknaden, där man tjänar sina första egna pengar utanför familjesysslornas eventuella ersättning. Då man tar på sig det egna ansvaret av att komma upp i tid, vara på plats i tid och leverera mot riktig lön. För vissa är det en barnlek, man har fått jobbet via kontakter, för andra är det en lång resa med otaliga ansökningar till otalet företag innan/om man ens hittar något.
Det är frigörelse, möjligheten till egna pengar att bestämma själv över. Extra tillskott i den egna kassan för att kunna förverkliga egna drömmar oavsett om det är att man sparar till en resa, nya kläder, en cykel, körkort eller bara kunna gå ut med kompisarna utan att behöva be om extra pengar från föräldrarna. Efter några somrar på samma arbetsplats har det blivit helg- och ledighetstimmar gjorda, man kan arbetsuppgifterna och får mer ansvar att växa mot.
En grupp som det påverkar stort ekonomiskt är de som är helt beroende av inkomsten för att klara sitt uppehälle. De som lyfter CSN i terminerna men som måste ha en inkomst över sommarledigheten för att kunna betala hyran och sätta mat på bordet. För dem är denna sommar katastrofal.Alla dessa ungdomar påverkas extra stort denna sommar. Oavsett anledning till att söka sommarjobb ÄR företeelsen oerhört viktig för de fortsatta kliven in i vuxenlivet och ut på arbetsmarknaden.
Antalet sommarjobb har till denna sommar minskat drastiskt, företag som redan anställt sommarvikarier har också redan hunnit säga upp dessa innan de ens har hunnit börja pga friställning/permittering och arbetsbrist. Kommunerna som tidigare kunnat anställa elever i Åk8 och Åk1 på gymnasiet på tvåveckors feriepraktik har fått färre sådana tillfällen att erbjuda då de ofta återfunnits i äldrevården där det nu i coronatider inte är görligt att erbjuda feriepraktik.
Det här är ett stort problem för vårt samhälle. Dels utifrån ungdomarnas perspektiv, men också ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Det är viktigt att i unga år få prova på olika arbetsuppgifter, att få insikt om vad man vill (och inte vill) göra när man är klar i skolan. Företag och arbetsplatser behöver också få input från kommande generationer arbetssökanden. En del får dessutom in en fot i ett arbete som sedan leder vidare till fast anställning. För de som inte har egna kontaktnät är de kommunala feriejobben än viktigare. Innevarande kris kommer tvinga oss till många nya ställningstaganden och nya arbetssätt och rutiner. Även inom detta område kommer vi behöva tänka nytt.
Är du företagare eller förening och har det minstaste lilla utrymmet att kunna hjälpa en ungdom få ett sommarjobb om så bara för några få veckor i sommar? Då är det NU du ska ta tillfället och erbjuda/skapa det jobbet! DU kan göra all skillnad för hur vi tar oss igenom även detta i coronakrisens spår. Det är inte bara en investering här och nu utan för framtiden i allra högsta grad!

Martina Hallström (C)