Bro kan bli räddningen för översvämmad väg

Ett slukhål kraschade väg 980 mellan Stallarholmen och Mariefred i november 2019. Det blev kaos när skolskjutsar, bussar och övriga trafikanter fick ta en omväg…