FOTO: NILS H
Bengt Landin som Hertig Karl samt vi fick se hur gamla timmerväggar omsorgsfullt letats fram

Populära bygdevandringar i Gåsinge-Dillnäs

Gåsinge-Dillnäs hembygdsförening har under hösten genomfört två välbesökta bygdevandringar. En till Skeppsta Bruk i Gåsinge och en till området norr om Vängsö i Dillnäs.

Gåsinge-Dillnäs hembygdsförening har under hösten genomfört två bygdevandringar med över 60 deltagare per vandring.

Första bygdevandringen gick den 11 september till Skeppsta Bruk där Bengt Landin kom klädd som Hertig Karl. Han lotsade oss genom århundraden innehållande både framgångar och mord. Om den hiskeliga gudstjänsten i ridhuset fick vi också höra. H-G berättade om mer jordnära historia. Vandringen avslutade i Mäster Claes blomstrande trädgård.

Den andra bygdevandring, den 25 september, gick till två gårdar nära Vängsö i Dillnäs socken. Gårdarnas ägare berättade med stor entusiasm om arbetet som lagt ner för att forska efter dessa gårdars historia. Dessutom har man lagt ner ett gediget arbete på att återställa sådant, som fanns här i den forna miljön, men som på olika sätt under årens gång har förändrats. De nya ägarna har sökt råd, bidrag och ekonomiskt anslag hos länsmuseum och länsstyrelse till olika restaureringsprojekt. Och resultatet är imponerande. Vid visningens avslutning bjöds den talrika besöksskaran på musik från trakten. Siv och Kjell Thernström spelade med fart och kläm schottis på handklaver och gitarr, varefter hembygdsföreningens Gunilla Persson tackade för detta mycket intressanta studiebesök.

Tack till Bengt Landin och Jan Björckebaum i bygdevandringsgruppen samt övriga som varit engagerade för två mycket fina vandringar.