FOTO: REGINA WESTAS STEDT
God Jul och Gott nytt år

Vi summerar landsbygdsåret 2023

Det har varit ett händelserikt landsbygdsår för Sörmland, ett år där landsbygdsfrågorna verkligen uppmärksammats och kommit lite högre upp på den politiska agendan i flera av våra kommuner.

Vi startar vår återblick på året i slutet av november förra året, då bjöd vi tillsammans men landshövdingen Beatrice Ask in till ett upptaktsmöte för den kommande Landsbygdsriksdagen 2024.

Där deltog politiker från de flesta av våra kommuner och andra organisationer och aktörer, intresset som väcktes där har sedan visat sig fortsätta och förstärkas under året. Allt fler sörmländska politiker har deltagit på olika aktiviteter vi anordnat och det börjar pratas landsbygd runt om i länet på ett nytt positivt vis.

I februari samlades entreprenörer, eldsjälar och kommuner till en stor kickoff för resan mot att tillsammans arrangera Landsbygdsriksdagen. Vi samlades kring frågeställningen ”Vad är berättelsen om Sörmland”, som sedan varit fokus i många av våra aktiviteter under året.

Bland annat inom det samarbete vi har med båda våra Lader-områden, Leader Södermanland och Leader Sörmlandskusten under samlingsnamnet ”Sörmland lever – tillsammans och stolta”. Där har Leader genomfört rundabordssamtal i våra kommuner med representanter från offentlig, privat och ideell sektor vid varje samtal. Vi har spelat in nya temaavsnitt till Sörmlandspodden tillsammans, som nu sänds ett nytt var fjortonde dag fram till maj.

Vi har varit runt och träffat alla våra kommuner och pratat landsbygdsfrågor och Landsbygdsriksdag, men även andra aktörer som banker, regionen och olika organisationer.

Ett annat samarbete vi är glada att vi fått inleda under året är just samarbetet med Sörmlandsbygden, en för oss ny plats att nå ut med landsbygdsfrågor till en lite bredare målgrupp, men vi hoppas även att våra medlemmar får upp ögonen för tidningen och tar del av och värnar om möjligheten till lokala nyheter.

Styrelsen för Hela Sverige ska leva Sörmland vill med denna återblick önska alla en riktigt God Jul och ett gott nytt år.