Vad är dig hjärtefråga för en levande landsbygd i Sörmland?

För att vi i Hela Sverige ska leva Sörmland ska kunna uppfylla vårt syfte, att främja och skapa förutsättningar för lokal utveckling på landsbygden i Sörmland behöver vi lyssna mycket.

Lyssna till alla era röster som bor, verkar och lever på landsbygden. När vi vet vad som är era hjärtefrågor, utmaningar eller det positiva med att leva på landsbygden i Sörmland, då först kan vi driva rätt frågor.
Vi har under åren skapat bra nätverk och kontakter med er, vi arrangerar det årliga Landsbygdstinget som är enormt värdefullt för oss att få höra vad som är aktuella ämnen och frågor att driva. Men vi kan alltid bli bättre och hitta fler röster att lyssna till.
Lyft dina frågor
Ett sätt att vara med och lyfta dina hjärtefrågor kan vara att din lokala utvecklingsgrupp eller förening blir medlem i Hela Sverige ska leva Sörmland och på så vis direkt påverka vår verksamhetsplan via rösträtt på årsmöten, och ta del av våra medlemsförmåner.
Ett annat sätt är att du som enskild landsbygdsbo alltid kan kontakta oss och berätta vad som är viktigt för just dig, vad som är bra, vad som kan bli bättre, utmaningar och behov som du ställs inför som boende eller entreprenör på landsbygden i Sörmland. Vi har alltid ett lyssnande öra och ett genuint intresse att höra vad du har att säga.
Kontakta oss gärna
Några ämnen vi just nu vet är viktiga för många på landsbygden i Sörmland är bristen på alternativa bostäder, att fiber är väl utbyggt, men långt ifrån klart på landsbygden, att det finns ett växande intresse för frågor kopplat till ett hållbart samhälle som energifrågor, lokalproducerad mat och lokal ekonomi.
Kontakta oss gärna och berätta vad just din hjärtefråga är för en levande landsbygd i Sörmland.