FOTO: ROCCO

Sommarens möjligheter och utmaningar för landsbygden i Sörmland

Nu har sommaren kommit, sommaren som verkligen är landsbygdens stora årstid. Många av våra bygder i Sörmland fördubblar sin befolkning under sommartid, när fritidshusen fylls med semestrande sommargäster.

Att som Sörmland ha mycket fritidsboende är ett tudelat fenomen, som bidrar med både fördelar och utmaningar för landsbygden. När fastigheter och hus, fullt fungerande för fastboende upplevs som billiga små paradis, med närhet till bland annat Stockholm uppstår konkurrens.
Det är inte lätt att som ung familj komma in på bostadsmarknaden över lag. Unga småbarnsfamiljer som är född och uppvuxen på den sörmländska landsbygden, som drömmer om att nu få se sina egna barn växa upp här, får svårt att konkurrera i budgivningar. Många villor blir till ett fritidshus i stället för fast boende.
Effekterna blir mindre skatteunderlag till kommunen, som ska bidra till att service upprätthålls. Byskolor som behöver elevunderlag för att få finnas kvar får svårt att få elever när familjer inte har tillgång till bostad i byn. Service, aktiviteter och event sker ojämnt fördelat under året och kan få en bygd att leva upp vissa årstider, och verka ganska död andra årstider.
Bidrar det då med något positivt med många fritidsboenden på landsbygden?
Ja, det bidrar till många positiva effekter. Fritidsboende är ofta extremt duktiga på att handla och nyttja lokala tjänster, vilket stöder landsbygdens entreprenörer. Till och med till den grad att flera får den största delen av sina årsintäkter under säsongen för fritidsgästerna. De är även trogna besökare på de otaliga evenemang som arrangeras i våra byar under sommartid. Det bidrar till förutsättningar för att det kan arrangeras så många aktiviteter, och som verkligen får vår landsbygd att leva upp under sommaren.
Lätt att bli hemmablind
När vi möter lokala utvecklingsgrupper som arbetar för sin bygds utveckling, möter vi ofta grupper som består av många både fast boende, fritidsboende och inflyttade före detta fritidsboenden. De har många gånger en förmåga att se potentialen i en bygd, och bidrar gärna till utvecklingen av deras paradis.
Det är lätt att bli hemmablind för sin plats och dess potential, och när andra kommer utifrån med nya ögon för en plats, leder det ofta till utveckling.
Sammanfattningsvis kan vi bara konstatera att frågan, som så mycket annat inte är svart eller vit, utan full av nyanser. Det som dock är säkert, är att vår sörmländska landsbygd inte skulle vara den samma utan alla våra fritidsboenden. De som skapar förutsättningar för våra entreprenörer, och får den att myllra om sommaren.