FOTO: PRESSBILD
Konferensen socialt byggande 2023

Nytt nationellt pris uppmärksammar Sörmland

Sörmland tog storslam när det nya stora Tillsammansbyggnadspriset 2023 delades ut. Tillsammansbyggnadspriset gick till Nyköpings kommun och Kiladalens utvecklingsbolag, med ett särskilt omnämnande till Vingåkers kommun och Byalagen Läppe, Högsjö och Österåker.

På Konferensen för idéburet och socialt byggande på ett mer än fullsatt kulturhus i Bergsjön i Göteborg delades för första gången det stora Tillsammansbyggnadspriset ut fredagen den 13 oktober. Det är en alltmer växande rörelse med deltagare från hela Sverige och samtliga nordiska länder som samlades för belysa och ta temperaturen på det idéburna och sociala byggandet i Sverige.

Svenskt byggande står inför stora utmaningar – kanske större än någonsin. Majoriteten av svenska kommuner larmar om bristen på bostäder samtidigt som stora grupper av bostadssökande saknar möjlighet att överhuvudtaget efterfråga de bostäder som produceras.− Den idéburna sektorn är på frammarsch om än i liten skala. Med rätt politiska beslut kan byggande tillsammans och i egen regi öka och bli en stor kraft i bostadsbyggandet framåt.

På den sörmländska landsbygden har Hela Sverige ska leva Sörmland i snart 13 år arbetat systematiskt tillsammans med bygderna i Sörmland för att öka bostadsbyggande på landsbygden och i de små orterna. Nu ser vi resultaten.

Under perioden 2017- 2022 byggdes och användes det statliga investeringsstödet mest i landet i just Sörmland och i dess landsbygd. I många orter har det nu tillkommit nya bostäder i en fin samhandling mellan lokala eldsjälar och bybor och mellan bybor och kommuner. Och nu dessa utnämnande

Det nya tillsammanspriset Sverige premierade två i länet, Kiladalens utvecklingsbolag och Nyköpings kommun för att deras extraordinära arbete i Stavsjö som fick Tillsammanspriset, med ett särskilt omnämnande till ”Vingåkers kommun samt byarna Läppe, Högsjö och Österåker, som i en lyhörd process samverkat för att öka möjligheterna för bostadsbyggande i orter utan kommersiell marknad”.

Priset får Nyköpings kommun och Kiladalens utvecklingsbolag ”för att de med Stavsjö har lyckats ta sig runt strukturella och praktiska hinder och utmaningar. Stavsjös utveckling är normbrytande, har ändrat praxis och tillskapat nya seniorbostäder och förutsättningarna för ett fortsatt levande samhälle i en ort där det annars inte hade varit möjligt. Genom kreativitet, mod och ett ömsesidigt ansvar att hitta lösningar för varandras utmaningar är Stavsjö ett föredöme för hela Sverige.”