FOTO: YURI SILVA
Inspirations och lärkonferensen den 7 december i Hälleforsnäs, arrangerad av Leader Södermanland, Leader Sörmlandskusten och Hela Sverige ska leva Sörmland

Leader – en fantastisk metod för hållbar lokal utveckling

Många förknippar Leader med projekt och projektfinansiering, byråkrati och besvärlig redovisning. Men Leader är faktiskt en metod, en så lyckosam metod att man vill sprida den genom att koppla den till EU-medel för just lokal utveckling.

Leadermetoden bygger på trepart samverkan mellan offentliga, privata och ideella aktörer. Det är just samverkan mellan dessa sektorer som visat sig var en stor framgångsfaktor, när man tittar tillbaka på vilka nycklar som bidragit till hållbara och långsiktiga projekt.

För oss i Hela Sverige ska leva Sörmland, vars syfte är att främja lokal utveckling, är vår samverkan med Leader mycket viktig, då de är ett bra verktyg för våra lokala utvecklingsgrupper att få finansiering för sina idéer och satsningar. I Sörmland har vi två stycken Leaderområden, Leader Södermanland och Leader Sörmlandskusten.

Att sprida inspiration är en av våra viktigaste aktiviteter, genom att visa vad andra åstadkommit, hur och vad deras framgångsfaktorer varit, inspirera fler att våga satsa på sina idéer. Därför var den gemensamt arrangerade Inspirations- och lär konferensen vi tre genomförde i Hälleforsnäs den 7 december en uppskattad aktivitet. Där var deltagare från både kommuner, föreningar och företagare, alla med en vilja att utveckla Sörmlands landsbygd.

Och inspirerade blev vi verkligen som var där, en kavalkad av Leaderprojekt, fem från varje område som presenterade sina genomförda projekt, och bjöd på både framgång, utmaningar, kreativitet och deras lärdomar. En bra uppvärmning inför frågeställningarna som deltagarna sedan fick jobba med: Vad är det som gör en livskraftig landsbygd, och vad kan just jag bidra med? En bra frågeställning alla kan ställa sig, vad kan just jag bidra med för en hållbar utveckling av min plats?