Balansrapport Blåljus i hela landet

Land och stad i balans

Visste du att Hela Sverige ska leva tagit fram flera balansrapporter? I Sverige råder idag obalanser mellan land och stad i både finansiering, utbildningsmöjligheter, jobb och tillgång till kultur. Detta gäller såväl offentliga satsningar – från kommunal till europeisk nivå – som utbud av utbildning och verksamheter. Detta visar Hela Sverige ska leva i nio olika balansrapporter med olika teman.

Kultur i hela landet. Den visar bland annat hur stora delar av den statliga kulturbudgeten som går till landet respektive staden. Men även: Var bor de flesta konstnärerna? Hur ofta går man på teater, opera eller besöker ett bibliotek på landsbygden jämfört med i storstaden?

Hållbarhet i hela Sverige.  Storstaden och glesbygden toppar tillsammans utsläppsligan medan småstäderna är de som släpper ut minst.

Befolkning i hela landet. Hur definieras egentligen landsbygd? Är det sant att landsbygden avfolkas och landsbygdsbor flyttar till städerna? I den här rapporten reder vi ut begreppen och avlivar några myter, till exempel den om att Sverige har Europas snabbaste folkomflyttning från land till stad.

Infrastruktur i hela landet. I den här balansrapporten fokuserar vi på hur balansen mellan land och stad ser ut när det gäller vägar och järnvägar.

Bredband i hela Sverige. Vikten av att ha fungerande uppkoppling har varit och är en väldigt aktuell fråga. Rapporten visar hur utbyggnaden ser ut i Sverige. Vi är långt ifrån klara med utbyggnaden och att hälften (52%) saknar bredband i glesbygd.

Naturresurser i hela landet. I den här rapporten undersöker vi de fyra naturresursbaserade näringarna vattenkraft, vindkraft, gruvnäring och skogsnäring – vilka värden som skapas och hur de beskattas. Samt var resurserna skapas och var man beslutar om dem.

Bostäder i hela Sverige. I den här rapporten undersöker vi var människor själva säger att de vill bo, var det finns bostadsbrist, hur politiken satsar på att stimulera bostadsbyggande och hur bostäder på olika platser värderas idag.

Kapital i hela landet. Var tionde kommun saknar nu bankkontor, och en tredjedel av Sveriges 290 kommuner har inget eller endast ett bankkontor. Det bildas därmed allt fler vita fläckar, där inga finansiärer har kunskap om de lokala marknaderna

Blåljus i hela landet undersöker tillgängligheten till räddningstjänst, ambulans och polis i hela landet.

På hemsidan kan du läsa och ladda ner samtliga balansrapporter: https://www.helasverige.se/kunskap-och-media/?types=rapport