Hela Sverige ska leva Sörmland – vilka är vi?

Vi i Hela Sverige ska leva Sörmland är mycket glada över den samverkan vi nu ingått med Sörmlandsbygden. Vi ser mycket fram mot att tillsammans få sprida både inspiration och lyfta viktiga frågor för landsbygden i Sörmland.

Hela Sverige ska leva är en folkrörelse ”byarörelsen” som har organiserat sig genom riksorganisationens ideella förening som bildades 1989 utifrån kampanjen Hela Sverige ska leva. Vi är en av 24 länsavdelningar som alla är egna ideella föreningar. Vi är tillsammans partipolitiskt obundna och en av få organisationer som tar ett helhetsgrepp kring landsbygdsfrågorna.
Vi utgår från vikten av att skapa balans mellan land och stad där de två inte motsätter sig varandra, där rätt balans ger förutsättningar för ett hållbart samhälle där hela Sverige lever.
Vår främsta uppgift är att främja landsbygdsutvecklingen, och det gör vi genom att inspirera, stötta och samordna den lokala utvecklingen som sker i Sörmland.
Att inspirera till lokal utveckling är det kraftfullaste sätt vi kan bidra med. Det gör vi genom att lyfta fram alla de goda exempel som redan görs runt om i Sörmland, vi utser årets landsbygdshjältar och skapar möten mellan utvecklingsgrupper, föreningar och det offentliga.
När vi frågar våra medlemmar vad de tycker är det viktigaste vi kan göra för att skapa förutsättningar för deras lokala arbete, är just nätverksmöjligheter det högst prioriterade. Man vill få träffa andra med liknande utmaningar, dela erfarenheter och låta sig inspireras av andra. Därför arrangerar vi årligen ”Landsbygdsting” sedan 2012, en mötesdag för eldsjälar, föreningar, organisationer, tjänstepersoner från det offentliga och politiker.
Under dessa ting får vi till oss vad som är viktiga frågor att driva för att hela Sörmland ska leva.
Några viktiga områden just nu är hållbar utveckling, bostäder, småskalig energi och digitaliseringens möjligheter för landsbygden. Nu ser vi fram mot att få lyfta dessa och andra ämnen, och visa på inspirerande exempel från Sörmland i detta forum.