FOTO: ROCCO GUSTAFSSON
Erfarenhetsutbyte under värdskapsutbildningen i Hälleforsnäs

Har vi verkligen nått målen för mobil täckning 2023?

Vi har tidigare skrivit om landsbygdens möjligheter med digitaliseringens framfart. Med den ökar tillgången till service, det erbjuds fler alternativ till olika typer av service och förutsättningarna till att leva och bo på landsbygden blir lite mer jämlik. Men för att vi ska kunna ta tillvara på möjligheterna behövs som alltid först en fungerande infrastruktur som är både stabil och säker.

Digital infrastruktur består av flera olika delar, dels fiber, mobilt, gamla kopparnätet och de nya sensornäten. Att vi byggt ut de olika infrastrukturerna för digitala tjänster utan ett samlat perspektiv på hur de behöver komplettera varandra börjar nu få stora konsekvenser, och störst konsekvenser blir det på landsbygden. Att ställa fiber mot mobilt är förödande, när kraven på framtidens infrastruktur kommer kräva båda. De är nämligen bra på olika saker, och ska vi kunna skapa det som kallas redundant infrastruktur, med andra ord backup för tjänster om den ena går ner krävs fler alternativ.

Det har dock hänt lite i frågan nationellt, bland annat finns det numer ett nytt tydligt utpekat mål i regeringens bredbandsstrategi för 2023, nämligen ett mål även för mobiltäckning. I målet framgår det att alla senast år 2023 bör ha tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet där de normalt befinner sig. Post och telestyrelsen, PTS bedömer att 95 procent av landets yta som ingår i målet kommer ha tillgång till tjänster som uppfyller kraven vid utgången av 2023.

Det är ju jättebra mål, samt att det dessutom bedöms vara uppfyllt nu när vi går in i 2024. Men vad är då en 95-procentig måluppfyllelse värd?
Nuvarande måldefinition om var alla normalt sett befinner sig innebär en yta motsvarande fem procent av Sveriges yta. Vilket innebär att 95 procent av fem procent har tillgång till stabila mobila tjänster. Dessutom mäts måluppfyllelsen med så kallad aggregerad täckning vilket innebär att det räcker att en operatör har täckning i ett område. Däremot kan det vara en annan operatör som har täckning i ett annat område.

Om den som behöver uppkoppling förväntar sig att uppnå 95 procent täckning i fem procent av Sveriges yta, måste hen köpa abonnemang hos samtliga operatörer. Vi har idag fyra mobiloperatörer, vilket alltså innebär fyra abonnemang.

Ska landsbygden kunna ta del av service, som exempelvis välfärdstjänster i framtiden behöver vi nationella strategier och mål som stödjer en digital omställning av hela samhället, inte endast fem procent av Sveriges geografiska yta.