FOTO: REGINA WESTAS STEDT
Dialogmöte i Hälleforsnäs om skola i Flens kommun

Hälleforsnäs och Mellösa drar nytta av sitt medlemskap i Hela Sverige ska leva Sörmland

Ett bra exempel på hur ni kan dra nytta av att vara medlem i Hela Sverige ska leva Sörmland, är att bjuda in oss som stöd i ert lokala utvecklingsarbete. Ni kanske behöver ett bollplank, få tips om hur andra löst en situation, eller hjälp i dialog med er kommun. Det sistnämnda var just vad vi hjälpte till med den 10 april i Hälleforsnäs.

Då var Regina Westas Stedt, en av våra två ordföringar inbjuden att vara moderator för ett dialogmöte i Hälleforsnäs på temat ” Skola i Flens kommun”. Det var Hälleforsnäs Bygderåd och Mellösa Bygderåd som bjöd in till mötet, en inbjudan som resulterade i en fullsatt lokal. Deltagare var föräldrar, representanter från bygderåd och föreningar från flera olika platser i Flens kommun, samt skolpersonal, rektorer och politiker.

Det var mycket givande att få uppdraget att moderera och ta oss fram genom olika frågeställningar, som hur Flens kommun arbetar för att nå målen i den strategiska planen 2024-2027 avseende skolan i kommunen, utmaningar och goda exempel och vad civilsamhället kan göra för att målen ska nås.

Sammantaget var viljan att lyssna till varandra, att samverka mer och att göra konkreta saker tillsammans mycket stor. Det var tydligt under kvällen att barnens förutsättningar att få en bra skolgång är starkt beroende av fritiden, om barnen har en bra fritid bidrar de själva till en bättre skolmiljö. Det lyftets flera goda exempel och idéer på hur skola, kommun och civilsamhälle skulle kunna samverka. Mötet avslutades med att några ämnesområden lyftes för att bilda arbetsgrupper kring för att ta frågorna vidare.

I början av mötet ställdes frågan vad alla hade för förväntningar på kvällen, och genomgående svarade de flesta att de önskade en bra dialog. När vi sen ställde frågan om kvällen motsvarat deras förväntningar gav hela rummet tummen upp.

Det ska bli mycket spännande att följa det fortsatta samarbetet mellan föreningarna och Flens kommun i denna viktiga fråga kring utmaningar för skola som många landsbygdskommuner kan känna igen sig i.

Vi tackar Hälleforsnäs- och Mellösa Bygderåd för förtroendet att lotsa er genom dessa viktiga samtal och lycka till med ert fortsatta arbete!