FOTO: REGINA WESTAS STEDT
En allt vanligare syn är solceller på fastigheter i Sörmland.

Energi – ett hett ämne i landsbygds sammanhang

Vi har tidigare skrivit om den stundande Landsbygdsriksdagen som ska arrangeras i Sörmland nästa gång i maj 2024. Vi kommer att lyfta de olika teman som ska genomsyra hela Landsbygdsriksdagen och de inspirationsresor som ska genomföras här i Sörmland under kommande månader.

Energi är ett givet tema att lyfta, som får allt större intresse på landsbygden. Ett intresse som ökade redan innan energikrisen förra vintern med skenande elpriser. Många bygder driver hållbarhetsfrågor och energi kommer då allt oftare upp, och då särskilt småskaliga alternativa energilösningar. Dessa är inte enbart ofta bra hållbara alternativ, de bidrar även till en mindre sårbarhet i bygderna.

Att privata fastighetsägare, lantbrukare och företag senaste åren satsar på solceller ser man om man åker genom de sörmländska landskapen och byarna. Men vi kan även se att intresset för energigemenskaper av olika slag ökar. Grannar, områden och hela byar som ser över möjligheterna att gå samman och bygga energilösningar. Detta både för att få stabilare priser, men även mindre sårbart vid större kriser i samhället och ofta är dessa lösningar miljömässigt mer hållbara.

Faktum är att för att klara framtidens energibehov, kan landsbygden bidra med flera lokala lösningar, både genom småskalig sol-vind-och vattenkraft. Det sker även intressant forskning kring hur jordbruk och djurhållning kan kombineras med solceller och allt fler gårdar blir självförsörjande på el. Men trots fördelarna kommer vi även behöva bygga ut den mer storskaliga energikraften, båda behövs och kan komplettera varandra bra. Det är viktigt att ha som utgångspunkt när allt från finansiering, stöd och system utvecklas.

Det är även viktigt vid planering av utbyggnad av stora lösningar och kraftnät, då det ofta uppstår konflikter med naturmiljön, markägare och människor. Landsbygdens boende och näringar är inte nejsägare per automatik, de är ofta kreativa och lösningsfokuserade, men då krävs att de blir involverade tidigt, känner sig delaktiga och lyssnade till. Det löser inte alla konflikter, men skulle bidra till en ökad förståelse och bättre kompromisser.