FOTO: REGINA WESTAS STEDT
Bostäder på landsbygden

Det byggs på den sörmländska landsbygden

Vi har tidigare skrivit om den stundande Landsbygdsriksdagen som ska arrangeras i Sörmland nästa gång i maj 2024. Vi kommer att lyfta de olika teman som ska genomsyra hela Landsbygdsriksdagen och de inspirations resor som ska genomföras här i Sörmland under kommande månader. Först ut var temat Sörmlands framtid – ungar engagemang och förutsättningar, sen Mat & dryck i Sörmland – samverkan, odling, småskalig förädling, bryggerier och Sörmländska äpplen. I oktober lyfter vi temat Bostäder på landsbygden.

Bostadsbristen är påtaglig i hela landet, och media har lyft frågan under flera år. Vi kan dock se att det ofta ges en lite skev bild av bostadsbristen och balansen mellan stad och land. I media och i politiska debatter ser det ut som att det är de större städerna som har bostadsbrist, och att utflyttningen från landsbygden skapar överskott på bostäder.

Det är sant att många städer växer, men det gör även många landsbygder. Det är framför allt fler alternativ till boenden som saknas på landsbygden, som oftast består av villor och inte så mycket lägenheter.

Detta skapar problem för äldre som vill flytta från sin stora villa med tomt, när orken inte riktigt finns kvar till skötsel, men vill bo kvar på orten, i byn, nära vänner och fritidsintressen och där man känner sig trygg. Det blir även en utmaning för kommunerna som ska klara av omsorgen om allt fler äldre, och fler skulle behöva bo kvar hemma och vara självständiga längre tid av livet.

Då krävs fler alternativ till boenden, anpassade för en självständig ålderdom, där hälsan främjas av ett rikt socialt liv på en plats man vill bo och leva på. Kan man frigöra fler villor skapas möjligheter för barnfamiljer att flytta till ett för dom lämpligare boende, och byskolor får förutsättningar att finnas kvar.

Under temat ungas förutsättningar på landsbygden slog vi hål på myten att alla unga vill flytta till städerna, att det finns många unga som vill fortsätta bo kvar på landsbygden. Det är inte lätt för dessa att hitta ett boende när utbudet till största del består av villor, varav dessutom få är tillgängliga att hyra och inte enbart köpa för stora summor. Samma gäller för många nysvenskar som drömmer om ett boende på landsbygden, att få odla igen och finna samhörighet på en mindre plats.

Men det finns lösningar, och i Sörmland byggs det faktiskt på landsbygden och i kommande artiklar på temat bostäder kommer vi lyfta några exempel.