FOTO: REGINA WESTAS STEDT
En av alla Sörmlands folkparker som bidrar till en levande landsbygd

2024 ett år med Sörmlands landsbygd i fokus

Under 2024 kommer landsbygdsfrågorna verkligen att stå i centrum i Sörmland, något att samla oss kring nu när resten av landet i maj kommer till just Sörmland för att få inspiration för landsbygdsutveckling.

Att Landsbygdsriksdagen 2024 arrangeras i Sörmland denna gång ger oss stora fördelar när vi vill sätta fokus på viktiga frågor och förutsättningar för landsbygden att utvecklas och vara en resurs. Men det är även ett bra tillfälle för oss själva, alla eldsjälar och entreprenörer som bidrar till den levande landsbygd vi har, att få vara stolta över sitt arbete.

Vad är då viktiga frågor för landsbygden just nu? Vi kan se att vissa frågor har drivits under lång tid men är fortsatt viktiga, medan andra har fått ett ökat intresse den senaste tiden. Bostadsfrågan har varit en stor fråga länge, men som ökar alltmer särskilt inom målgruppen äldre på landsbygden. Service är även den ett område som fortsatt är aktuellt, och som ständigt ändrar form och förutsättningar när nya digitala lösningar utvecklas. Utmaningarna kopplat till service framöver handlar allt med om digital delaktighet för att service ska vara tillgängligt. Två andra områden där intresset ökat mycket senaste tiden är energi- och beredskapsfrågor, två stora områden där landsbygden verkligen visat sig kunna vara en tillgång och resurs. Allt fler vill öka både sin egen som samhället självförsörjningsgrad och många har påbörjat en livsomställning, med det ökar intresset för att bo på landsbygden. Andra frågor som kanske inte visats stort intresse, men som är mycket viktiga att följa och driva är digital infrastruktur. Även om fiber är bra utbyggt, saknar fortfarande stora delar av landsbygden fiber. Nu när koppar, 3G och 2G stängs ned är det viktigt att landsbygden inte får större områden utan god täckning än vad som redan tyvärr finns.

Vi ser nu fram mot ett nytt år att få fortsätta sätta fokus på dessa och andra frågor viktiga för en levande landsbygd i Sörmland.