Outnyttjade EU-stöd: Bönder missar miljarder

Lantbrukare i Sverige riskerar att gå miste om cirka 1,5 miljarder i outnyttjade EU-stöd. Den fasta växlingskursen är en av anledningarna.