Skapar lekfull dukning i keramik

– Det är frigörande att klämma och känna, säger Lisa Hübbert. Hon är en av fjorton keramiker från Sverige och Finland som ställer ut sina…