VA-firande med glada miner och många frågor

Anslutning till kommunalt vatten och avlopp är en dyr historia, men bra för miljön. – Det är bara att gilla läget, säger Birgitta Sacklén, Fornbo.