Korna hör stängslet i stället för att se det

Virtuella stängsel ska stoppa korna med en ljudsignal och en svag stöt. Forskning pågår om tekniken som inte är godkänd i Sverige.