49 åhörare fanns på plats på fullmäktige i Skjortan i Flen när skolans budget togs upp. Foto: Kristina Nyström

Inga extra pengar till skolan i Flen

Protesterna hjälpte inte. Kommunstyrelsen i Flen röstade nej till ett tilläggsanslag för Stenhammarskolan.

I mars i år räddades Kyrkskolan i Mellösa från nedläggning. Men det stora underskottet i Barn-, utbildnings- & kulturförvaltningen (BUK) tog politikerna på sängen.

Stenhammarskolan måste därför minska sin budget från 77 miljoner 2023 till 50,8 miljoner 2024, en neddragning med över 30 procent.

Ett nystartat föräldraråd samlande in 1 600 namnunderskrifter och hade en manifestation mot den stora besparingen. Men förgäves.

Många åhörare

Den 17 juni var 49 åhörare på plats när fullmäktige tog upp frågan om ett tilläggsanslag.

– Det var en bra debatt, i stort sett alla partier var bra. Men när det kom till röstning valde majoriteten att rösta nej till att ge mer pengar till skolan, säger mamman Angelika Holmgren.

Hon är, liksom många andra, besviken på kommunen.

– Det känns jättetråkigt, när man bor i en kommun och de största partierna väljer att inte satsa på barnen, säger hon. Vi hade större förhoppningar om att de skulle satsa på barnen men det valde man att inte göra.