Lajvkänsla vid årets gästabud

Ett fullskaligt lajv vid Nyköpingshus förflyttar publiken till 1300-talet. Årets föreställningar av Håtunaleken och Gästabudet tar plats även utanför scen.