Skolträdgård främjar lärande och ger vila

Snart får Sparreholm en egen skolträdgård. – Fokus är på barn med NPF, blir det bra för dem blir det också bra för alla andra,…