Samråd inför utbyte av Blommenhovsbroarna

Broarna på E4 vid Blommenhov i Nyköping ska få högsta möjliga bärkraft och måste därför bytas ut. Nu vill Trafikverket veta vad allmänheten tycker och…