Nytt beslut: Gratis arbetsskor för regionens personal

Region Sörmland ska införa fria arbetsskor i vården. Hur och när det blir verklighet återstår att se.