Avbryt samtliga samarbeten med Israel

Till sist börjar svenska politiker förstå att någonting måste göras för att sätta stopp för Israels militäroffensiv i Gaza, fördrivningen av palestinier och ockupation och apartheid riktad mot det palestinska folket. (S)-ledaren Magdalena Andersson menar att EU nu måste pausa det förmånliga handelsavtalet med Israel – något palestinierna i åratal bett oss om.

Andra politiker, inklusive regeringen, saknar dock fortsatt insikt och står kvar på ruta ett i sitt mantra om att ockupationsmakten måste ha “rätt att försvara sig” mot dem man ockuperar.

Syndaren vaknar som bekant sent, men nu är det absolut nödvändigt att agera för att få stopp på massakrerna på civila palestinier, det som av FN:s Internationella domstol utreds som misstänkt folkmord.

Kravet måste vara en omedelbar vapenvila, humanitär hjälp till Gaza, frigivande av israelisk gisslan och palestinska fångar och FN-ledda förhandlingar.

Sveriges politiker måste ta fasta på Magdalena Anderssons förslag, och kräva att avtalet mellan EU och Israel pausas.
Sverige måste avbryta samarbeten med Israel inom vetenskap, idrott och kultur. Vapensamarbetet måste ovillkorligen stoppas.
En vara, vars streckkod börjar med 729 är tillverkad i Israel. Den köper vi inte.