Tina Berggren, Ida Göransdotter och hunden Flossi går på bron över våtmarken. Foto: Karina Frölund
Claes Åkervall bor i närheten och brukar promenera på leden. Han tycker den blivit riktigt fin.
Arbetsledare Robert Henriksson och kommunekolog Linda Adelbert är nöjda med nya Krämbolsleden.
Annelie Hedberg (S) planterar en skogslind.

Krämbolsleden uppgraderad med våtmarker och nya träd

Den nya krämbolsleden i Katrineholm invigdes med korvgrillning och kommunalråd Annelie Hedberg (S) planterade en skogslind.

Området drabbades hårt av granbarkborren och stora delar av granskogen dog.

– 2019 var det stora angrepp. När skogen fälldes användes en del av de pengarna till att tillgänglighetsanpassa leden och plantera nya träd. 10 000 lövträd har vi satt här, säger kommunekolog Linda Adelbert.

Nu är skogen full av ädellövträd som arbetsledare Robert Henriksson vid skog och natur i kommunen har varit med och planterat.

”Ljus och fin lövskog”

– Det kommer att bli en ljus och fin skog. Här vid våtmark nummer tre har vi gjort mycket för den biologiska mångfalden som faunadepåer med död ved för insekterna, rishögar, högstubbar, stenrösen och holkar för fåglar och fladdermöss, säger han.

Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund har hjälp kommunen med de tre våtmarkerna.

– Vi inventerade lämpliga platser, det var ganska självklart var de skulle ligga. Och nu när det är gjort ser det väldigt bra ut, säger Gordon Lindau, våtmarksrådgivare på vattenvårdsförbundet.

Claes Åkervall är ute på stavpromenad på leden. Han bo i närheten och brukar gå en runda i den stadsnära krämbolsskogen.

– Nu är det mycket enklare att gå och det är fint med informationstavlor som berättar om skogen och våtmarkerna, säger han.

Katrineholms kommun har fått nästan en miljon kronor i statligt bidrag för delar av utvecklingen av området.