Grönt ljus för Ostlänkens anslutning: ”Blickar framåt”

Ingen överklagan inkom gällande Ostlänkens sträckning Gerstaberg–Långsjön. Nu planerar och förbereder Trafikverket för kommande byggnation.