Riksviltvårdskonsulent Jens Gustavsson från Tystberga tycker att vapenutredningen missar målet och gör det svårare i stället för lättare för Sveriges cirka 300 000 jägare. Foto: Jägarnas Riksförbund
Kritiken rör bland annat den föreslagna förändringen av vapengarderoben, det antal vapen varje jägare kan får licens för. Foto: Jägarnas Riksförbund
Ola Wälimaa, förbundsjurist Svenska Jägareförbundet som organiserar cirka 150 000 jägare.

Jägarförbunden kritiska till den nya vapenutredningen

Utredningen hann bara landa på justitieministerns bord innan kritiken hördes från Jägarsverige. – Utredningen har tagit fel avstamp och landar därför i fel slutsatser, säger Jens Gustavsson, Jägarnas Riksförbund.

Utredningen ”En ändamålsenlig vapenlagstiftning” lämnades in till Justitiedepartementet i förra veckan.

Riksviltvårdskonsulent Jens Gustavsson på Jägarnas Riksförbund har läst de 1 300 sidorna och är inte imponerad.

– Direktivet innehöll förenklingar för lagliga vapenägare. Det är inte jägarnas och sportskyttarnas vapen som förekommer i det dödliga gängvåldet, därför finns det ingen anledning till flera betungande begränsningar för dem.

Han poängterar att den initiala kritiken är generell, som remissinstans kommer förbundet att lämna in ett detaljerat svar.

– Man förhindrar inte kriminella skjutningar genom pålagor på lagliga vapenägare. Utredaren har hamnat i fel spår från början, det är vår största synpunkt, säger Jens Gustavsson.

Chans att modernisera

Förhoppningen på utredningen från Jägarnas Riksförbund med 34 000 medlemmar var att modernisera och förenkla en 30 år gammal lagstiftning.

– Man hade möjlighet att förenkla och förbättra, nu får vi i bästa fall behålla nuvarande regelverk, i sämsta försämras det, säger Jens Gustavsson.

En förändrad viltstam och jakt under en större del av året kräver fler olika vapen för en effektiv jakt. Men förbundet är inte nöjda med den föreslagna förändringen av vapengarderoben, det antal vapen varje jägare kan får licens för.

”I praktiken samma sak”

– Nu föreslås sex plus två vapen, mot dagens fyra plus två. Men vapen sju och åtta kommer att vara svårare att få, motiveringskravet ökar, liksom handläggningstiden hos polisen. Det låter som en förbättringen men är i praktiken detsamma, sex vapen i garderoben.

Särskilda utredaren Niklas Wågnert, hovrättslagman Svea Hovrätt, håller inte med:

– Mitt besked är att det är inte utredningens uppfattning att den gör det svårare för jägare. Vapen sju och åtta ska ha samma tröskel som vapen fem och sex haft förr.

Bra och dåliga förslag

Även Svenska Jägareförbundet är kritiskt till utredningen.

– Det finns både bra och dåliga förslag men man missar det övergripande målet; att förenkla för lagliga vapenägare, säger Ola Wälimaa, vapenansvarig tjänsteman och förbundsjurist Svenska Jägareförbundet.

Han menar liksom Jens Gustavsson att det inte blir någon reell skillnad i vapengarderoben. Dessutom är han besviken på att utredaren inte vill införa en pipgarderob.

– Det är alltså lättare att köpa ett komplett vapen än en extra pipa, eftersom pipan måste motiveras. Vi hade velat se åtta vapen utan behovsprövning plus en lika stor pipgarderob.

Därtill hade Jägareförbundet hoppats på en reglering av handläggningstiderna för licenser samt en förenklad införsel av jaktvapen med EU:s vapenpass. Sverige accepterar bara passen med ett särskilt tillstånd som tar några veckor att få.