Bönders psykiska hälsa i fokus

3 000 heltidslantbrukare i Sverige har svarat på frågor om sin psykiska hälsa. Nu ska svaren sammanställas och användas arbetet för bättre arbetsmiljö som Jordbruksverket…