I sommar ska klockorna åter ringa i Helgesta by

Kyrkklockorna i Helgesta har varit tysta i flera år. Men snart ska de provringas och om den nyrenoverade klockstapeln står stabilt kommer de att höras…