LRF Sörmland vill se mufflonfår klassad som invasiv art i Sverige

Fornminnen, varg, mufflon och självförsörjning var ämnen i de motioner som sörmländska lantbrukare tog upp på regionstämman.