PFAS läcker ut även vid andra kontrollen

Även den andra undersökningen av vattnet som rinner ut mot sjön Näsnaren visar på höga halter PFAS från Vika återvinningscentral och räddningstjänsten i Katrineholm.