Åkrarna på slätten ligger under vatten

Vingåkersån har svämmat över sina breddar och cirka hundra hektar åker ligger under vatten.