Barnen i Mellösa får Kyrkskolan kvar. Vid fullmäktiges möte röstade (C), (M), (L), (KD), (SD), (MP) och (V) för beslutet. Foto: Arkiv: Karina Frölund
Björn Karlsson (C) säger att det känns underbart. Det är de små orterna med skolor som är attraktiva, det är där många vill bo, säger han.
Mellösa bygderåd har kämpat länge för Kyrkskolan. Foto: Anna Mi Skoog

En arbetsseger för Mellösaborna – Kyrkskolan blir kvar

Efter en maratonlång debatt om Kyrkskolan i Mellösa är det nu klart att skolan blir kvar. Sju av åtta partier röstade för förslaget att ha kvar Kyrkskolan.

– Den här gången ska vi nog fira. Att nästan alla partier står bakom beslutet känns otroligt hoppfullt på många sätt, säger Åsa Lockner.

Hon och resten av bygderådet, föräldrar, barn och många andra i Mellösa har demonstrerat, manifesterat, organiserat och diskuterat i flera omgångar i flera år för att Kyrksskolan ska bli kvar i Mellösa.

Och efter omröstningen i Flens kommunfullmäktige ser det ut som om deras arbete har gett resultat.

Det känns som om kunskapsnivån är högre. För två år sedan fattades ungefär samma beslut, men nu låter det på ett annat sätt när de debatterar om skolan. Moderaterna har räknat på underhållsskulden och vänstern som varit skeptiska låter också mer övertygade för att ta några exempel. Det är otroligt glädjande att beslutet kommer ur fakta, säger Åsa Lockner.

Samtliga partier utom Socialdemokraterna står bakom beslutet att bevara en F-6-skola vid Kyrkskolan i Mellösa.

Centerpartiets Björn Karlsson säger att det känns underbart.

– Jag hoppas att Mellösaborna tycker samma sak. Att skolorna får vara kvar är en förutsättning för landsbygden att växa och utvecklas, säger han.

Förslaget att lägga ner skolan kom från kommunledningsförvaltningen som anser att skolan är för dyr att renovera och det finns ett överskott av skollokaler totalt sett.

Socialdemokraterna plockade då fram sitt tidigare förslag att bygga en ny skola för f-3. Men nu blir Kyrksskolan kvar.

I beslutet står det att Flens Kommunfastigheter AB ska ta fram underhållsskulden för Kyrkskolan och kostnadsberäkna en varsam och kostnadseffektiv renovering där endast de mest nödvändiga åtgärderna genomförs för bedriva skolverksamhet.

– Nu ska vi se till att det händer något med skolan. Under många år har man knappt slagit i en spik, bara det mest akuta har åtgärdats, säger Björn Karlsson (C).

Dessutom ska Flens Kommunfastigheter AB förhanlda med markägaren om att köpa det arrenderade markområdet som skolan står på.

– Det känns som om vi kommit till en ändpunkt. Det är ett brett förankrat beslut.