För snabbare hantering är e-förslag på gång i Flen

Till sommaren kommer troligen Flensborna att enkelt kunna lämna förslag på webben till kommunledningen. Medborgarförslagen försvinner och e-förslag kommer istället.