På lördag blir det manifestation för sjöbodarna vid Femörekanal i Oxelösund. Foto: Joakim Öhman

Manifestation för att bevara sjöbodarna vid kanalen

På lördag blir det manifestation vid Femörekanal i Oxelösund för att bevara sjöbodarna på platsen.

Initiativet kommer från Centerpartiet i Oxelösund. Joakim Öhman, ordförande för centern i kommunen säger att det är kultuhistoria som är väsentlig för platsen.

– Det är en viktig del av Oxelösunds historia. Kanalen grävdes som nödhjälpsarbete på 1920-talet och sjöbodarna byggdes på 50-talet. Då låg Oxelösunds fiskehamn här, säger han.

Idag ligger ett förslag i kommunen att flytta sjöbodarna när området ska exploateras. En dålig idé, tycker Joakim Öhman som nu vill dra uppmärksamhet till bodarna och planerna.

– Om och när området kring tidigare Båt & Motor och Badhusviken exploateras och bebyggs tycker jag att sjöbodarna intill Femöre kanal ska vara kvar på platsen.

I dag används sjöbodarna av båtägare och området är ett populärt vandringsstråk. Enligt Oxelösunds hembygdsförening byggdes sjöbodarna av eget anskaffat material. ”Man kan väl misstänka att så kallade ANA-lådor, dvs den träförstärkning som omslöt billeveranserna till ANA-fabriken, fick utgöra en del av byggnadsmaterialet.” 

– En viktig del av Oxelösunds historia, därför bör en exploatering av området ske med stor respekt, säger Joakim Öhman.